Toyota Raize tới Cát Bà: Những trải nghiệm mới phải đi lâu, dùng lâu mới cảm nhận được

Toyota Raize tới Cát Bà: Những trải nghiệm mới phải đi lâu, dùng lâu mới cảm nhận được

19/10/2022 - 16:59

Đi không ít lần, nhưng đây là lần đầu chúng tôi vượt qua giới hạn bản thân để chinh phục đỉnh cao của Cát Bà. Thật tình cờ, người...