Gen Z chọn Công nghệ thông tin HUTECH để “lập trình” sự nghiệp

Với tốc độ phát triển như vũ bão, Công nghệ thông tin được ví như là "xương sống" trong công cuộc chuyển đổi số và là "bến đỗ" hấp dẫn được Gen Z mê công nghệ, muốn tạo dấu ấn trong thế giới số lựa chọn theo học.
Gen Z chọn Công nghệ thông tin HUTECH để “lập trình” sự nghiệp