Loại hạt rẻ tiền nhưng được xem là “thuốc hạ đường huyết tự nhiên”, phòng chống ung thư: Rất sẵn ở chợ Việt

(Tổ Quốc) - Loại hạt này không còn quá xa lạ với người Việt. Tuy nhiên, ít người biết hết công dụng của nó.
Loại hạt rẻ tiền nhưng được xem là “thuốc hạ đường huyết tự nhiên”, phòng chống ung thư: Rất sẵn ở chợ Việt