Thuỷ điện Miền Trung (CHP) chi 220 tỷ đồng trả cổ tức năm 2021

Thái Mạnh | 03-05-2022 - 18:57 PM

(Tổ Quốc) - Năm 2021 Thuỷ điện Miền Trung lãi sau thuế 242 tỷ đồng, vượt 35% kế hoạch năm.

Ngày 16/5 tới đây CTCP Thuỷ điện Miền Trung (mã chứng khoán CHP) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 1.500 đồng. Thời gian thanh toán 1/6/2022.

Như vậy với hơn 146,91 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thuỷ điện Miền Trung sẽ chi khoảng 220 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm 2021 doanh thu Thuỷ điện Miền Trung giảm 5,2% so với năm 2020, về mức 787 tỷ đồng. Tuy vậy chi phí tăng cao dẫn tới lợi nhuận sau thuế giảm đến 13% so với cùng kỳ, về mức 242 tỷ đồng, vượt 35% kế hoạch năm. EPS đạt 1.648 đồng.

Tính đến 31/12/2021 Thuỷ điện Miền Trung còn 304 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 33 tỷ đồng vốn khác thuộc chủ sở hữu, 87 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển.

Với kết quả đạt được, Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Thuỷ điện Miền Trung đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, trong đó dành 220 tỷ đồng chia cổ tức tỷ lệ 15% cho cổ đông. Như vậy trả cổ tức đợt này, công ty đã hoàn thành nghĩa vụ với cổ đông.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM