Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định kiện toàn nhân sự

Trang Anh | 01-04-2023 - 22:47 PM

(Tổ Quốc) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành các quyết định kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế; bổ nhiệm nhân sự Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 320/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế.

Theo đó, sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 1 về nhân sự tại Quyết định số 596/QĐ-TTg, ngày 23/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế như sau: Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia là Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định kiện toàn nhân sự - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế (Ảnh: CTTĐT Chính Phủ)


Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế là các Phó Thủ tướng Chính phủ: Lê Văn Thành, Trần Hồng Hà, Trần Lưu Quang.

3 Phó Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành

Theo Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 23/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế. Trong đó, 3 Phó Thủ tướng làm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành. Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng.

Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và giáo dục, đào tạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà.

Ban Chỉ đạo quốc gia về hội nhập quốc tế có chức năng và nhiệm vụ giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đề ra các định hướng, chiến lược, các giải pháp lớn liên quan đến hội nhập quốc tế; đề xuất những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm về hội nhập quốc tế cần tập trung chỉ đạo, điều hành trong từng giai đoạn.

Bên cạnh đó, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, triển khai các chủ trương, chính sách lớn về hội nhập quốc tế; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành liên quan đến hội nhập quốc tế.

Đồng thời, giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phối hợp, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong việc triển khai đồng bộ các chủ trương chính sách về hội nhập quốc tế.

Bổ nhiệm Chủ tịch và 7 Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Ngày 29/3/2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Cụ thể, tại Quyết định số 310/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Lê Triệu Dũng, nguyên Cục trưởng Cục phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương giữ chức Thành viên Ủy ban Cạnh Tranh Quốc gia - Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

Tại Quyết định số 311/QĐ-TTg và Quyết định số 312/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm các ông, bà sau kiêm giữ chức Thành viên Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia:

1- Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

2- Ông Trịnh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương;

3- Ông Nguyễn Anh Sơn, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương;

4- Ông Ngô Đức Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương;

5- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương.

6- Bà Lê Thị Hoàng Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp;

7- Bà Hồ Phương Chi, Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế công nghiệp, dịch vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bổ nhiệm lại Thứ trưởng Bộ Tư pháp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 306/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 bổ nhiệm lại bà Đặng Hoàng Oanh giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Thời hạn bổ nhiệm lại từ ngày 12/4/2023.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM