Quy định mới liên quan đến CCCD gắn chip, ai cũng nên biết

PV (t/h) | 03-07-2023 - 14:32 PM

(Tổ Quốc) - Vừa qua, Thông tư 44/2023/TT-BTC công bố danh mục 36 khoản phí, lệ phí được giảm áp dụng từ ngày 01/7/2023. Trong đó, lệ phí cấp Căn cước công dân giảm 50% so với hiện hành.

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp CCCD thì có ba mức lệ phí người dân phải đóng khi làm thủ tục cấp CCCD đó là:

- Chuyển từ CMND sang thẻ CCCD: 30.000 đồng/thẻ CCCD.

- Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ…: 50.000 đồng/thẻ CCCD.

- Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất; được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định: 70.000 đồng/thẻ CCCD.

Quy định mới liên quan đến CCCD gắn chip, ai cũng nên biết - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, theo Thông tư 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023, quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Trong đó, quy định Lệ phí cấp Căn cước công dân từ ngày 01/7/2023 sẽ bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC ngày 30/8/ 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Căn cước công dân.

Như vậy, từ ngày 01/7/2023, lệ phí cấp Căn cước công dân giảm như sau:

Công dân chuyển từ chứng minh nhân dân 9 số, chứng minh nhân dân 12 số sang cấp thẻ căn cước công dân sẽ nộp lệ phí với mức 15.000 đồng/thẻ căn cước công dân.

Đổi thẻ căn cước công dân khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhận dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 25.000 đồng/thẻ căn cước công dân.

Cấp lại thẻ căn cước công dân khi bị mất, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 35.000 đồng/thẻ căn cước công dân.

Ngoài ra, theo Thông tư 44, kể từ ngày 1/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023, giảm từ 10-50% đối với 36 khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

- Giảm 30% phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường quy định tại Biểu mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 22/2020/TT-BTC.

- Giảm 50% phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng quy định tại Biểu mức thu phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc phí thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) ban hành kèm theo Thông tư số 28/2023/TT-BTC.

- Giảm 20% phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện quy định tại Biểu mức thu phí khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2022/TT-BTC .

- Giảm 50% lệ phí sở hữu công nghiệp quy định tại Mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC…

Kể từ ngày 1/1/2024 trở đi, mức thu các khoản phí, lệ phí quy định tại Biểu nêu trên thực hiện theo quy định tại các Thông tư gốc và các Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có).

5 cách kiểm tra thẻ Căn cước công dân gắn chip của bạn đã được làm xong  chưa? - ÁNH SÁNG VÀ CUỘC SỐNG

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM