Đề xuất tăng trợ cấp hàng tháng từ 01/7/2023 với cán bộ xã, phường nghỉ việc

PV | 23-05-2023 - 22:58 PM

(Tổ Quốc) - Bộ Nội vụ đề xuất, từ ngày 01/7/2023 tăng 12,5% mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/7/2023 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc (gọi tắt là cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc).

Cụ thể, từ ngày 01/7/2023, tăng 12,5% mức trợ cấp hàng tháng so với mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng nêu trên.

Cụ thể: Mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2023 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2023 x 1,125

Trong đó: Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6/2023 là mức trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 02/2022/TT-BNV ngày 29/1/2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc.

Mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc sau khi điều chỉnh theo quy định mà thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được tăng thêm mức trợ cấp như sau:

- Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp hàng tháng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng;

- Tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp hàng tháng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

Như vậy, mức trợ cấp hàng tháng được hưởng từ ngày 01/7/2023 đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc sau khi đã làm tròn số như sau:

Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 2.782.000 đồng/tháng;

Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 2.700.000 đồng/tháng;

Đối với các chức danh còn lại: 2.517.000 đồng/tháng.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM