Cơ cấu tiền lương của ngành công an, quân đội từ ngày 1/7/2024 như thế nào?

Chi Chi | 19-10-2023 - 14:44 PM

(Tổ Quốc) - Căn cứ theo Nghị quyết 27/NQ-TW năm 2018, khi thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1/7/2024, mức lương của ngành công an, quân đội sẽ có sự thay đổi.

Theo như nội dung tại Nghị quyết 27/NQ-TW, tiền lương ngành quân đội, công an sau khi cải cách tiền lương được thực hiện từng bước, định kỳ thực hiện nâng mức tiền lương phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

Nếu cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27/NQ-TW diễn ra đúng lộ trình thì tới 1/7/2024, tiền lương thấp nhất của quân đội, công an sẽ có thể cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Mức lương mới của 2 ngành này sau cải cách tiền lương sẽ không thấp hơn mức lương hiện hưởng. Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của 2 ngành sẽ cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của quân đội, công an phải bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất trong khu vực doanh nghiệp.

Cơ cấu tiền lương mới đối với quân đội, công an

Cơ cấu tiền lương của quân đội, công an (khu vực công) khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ bao gồm:

Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương);

Các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương);

Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Bên cạnh đó, sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương.

Bảng lương mới với quân đội, công an như thế nào?

Theo tiểu mục 3 Mục II Nghị quyết 27-NQ/TW, sau khi cải cách tiền lương, sẽ có 3 bảng lương mới với công an, quân đội gồm:

Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an

Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM