Bộ Công an đề xuất đơn phương miễn thị thực từ 15 lên 30 ngày để thu hút khách quốc tế

T.Hà | 16-03-2023 - 18:42 PM

Ảnh minh hoạ

(Tổ Quốc) - Bộ Công an đang lấy ý kiến các bộ, ngành dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 với nhiều điểm mới nhằm thu hút khách quốc tế.

Trong dự thảo luật sửa đổi, bổ sung, Bộ Công an đề xuất sửa đổi quy định về thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 90 ngày, có giá trị một lần hoặc nhiều lần theo đề nghị của người nước ngoài nhằm tạo điều kiện cho người nước ngoài có nhu cầu vào Việt Nam đến 3 tháng (các trường hợp có nhu cầu tiếp tục ở lại trên 3 tháng được xem xét giải quyết theo quy định của Luật hiện hành).

Bên cạnh đó, cần sửa đổi quy định về thời hạn đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 30 ngày để góp phần thu hút nhiều hơn nữa người nước ngoài là công dân các nước được đơn phương miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam, tạo thuận lợi cho họ có nhiều lựa chọn: Nếu vào ngắn ngày thì nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực, dài ngày hơn (90 ngày) thì lựa chọn thị thực điện tử.

Hơn nữa, việc sửa đổi, bổ sung quy định để nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú của người nước ngoài, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức sử dụng lao động nước ngoài, tổ chức chương trình du lịch cho người nước ngoài.

Dự thảo cũng giao Chính phủ quyết định danh sách các nước, vùng lãnh thổ có công dân được cấp thị thực điện tử trên cơ sở không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

Việc đưa ra dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 được Bộ Công an đánh giá là rất cần thiết trong bối cảnh dù Việt Nam đã mở lại hoàn toàn các hoạt động đón khách quốc tế sau dịch Covid-19, số lượng người nước ngoài đến Việt Nam có tăng theo từng tháng nhưng không đạt được mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2022 của ngành du lịch.

Luật hiện nay quy định người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực được tạm trú 15 ngày và chưa có quy định cụ thể về việc cấp thị thực, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực nên có cách hiểu khác nhau trong triển khai thực hiện. Do vậy, cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam để triển khai thực hiện đồng bộ hơn.

Việc miễn thị thực từ 15 lên 30 ngày sẽ tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức liên quan trong việc đề nghị cấp thị thực cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam; qua đó tiết kiệm chi phí để thực hiện việc đề nghị cấp thị thực điện tử, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người nước ngoài đi lại, du lịch, đầu tư tại Việt Nam.


CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM