Ứng phó sự cố môi trường sau vụ cháy ở Rạng Đông, quy trình đã có sao vẫn chậm chạp?

Ứng phó sự cố môi trường sau vụ cháy ở Rạng Đông, quy trình đã có sao vẫn chậm chạp?

03/09/2019 - 07:19

Vụ cháy ở Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông không chỉ là một sự cố...

Đọc nhiều