Liên tiếp để lọt “đường lưỡi bò”: Bất cẩn và thiếu trách nhiệm!

Liên tiếp để lọt “đường lưỡi bò”: Bất cẩn và thiếu trách nhiệm!

06/11/2019 - 08:20

Việc “đường lưỡi bò” liên tục xuất hiện gần đây tại Việt Nam cho thấy sự bất cẩn rất đáng...

Đọc nhiều