Điểm chuẩn đại học "liên minh Bách - Kinh - Xây": Cao nhất là 28.6, có trường giảm mạnh bất ngờ

Dương | 15-09-2022 - 20:30 PM

(Tổ Quốc) - Mới đây, nhiều trường đại học trên cả nước đã chính thức công bố điểm chuẩn.

Chiều nay (15/9), điểm chuẩn các trường đại học năm 2022 đã được công bố. Trong đó, điểm chuẩn các trường thuộc liên minh "Bách - Kinh - Xây" gồm các trường Đại học Bách khoa, Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế Quốc dân vẫn ổn định ở mức cao so với mặt bằng chung. Riêng trường Đại học Bách khoa, điểm chuẩn của nhiều ngành giảm mạnh so với năm trước.

Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Hà Nội

Điểm chuẩn đại học 3 trường top đầu "Bách - Kinh - Xây": Ngành lấy điểm cao nhất là 28.6, có trường giảm mạnh bất ngờ - Ảnh 1.

Điểm chuẩn đại học 3 trường top đầu "Bách - Kinh - Xây": Ngành lấy điểm cao nhất là 28.6, có trường giảm mạnh bất ngờ - Ảnh 2.

Điểm chuẩn đại học 3 trường top đầu "Bách - Kinh - Xây": Ngành lấy điểm cao nhất là 28.6, có trường giảm mạnh bất ngờ - Ảnh 3.

Điểm chuẩn đại học 3 trường top đầu "Bách - Kinh - Xây": Ngành lấy điểm cao nhất là 28.6, có trường giảm mạnh bất ngờ - Ảnh 4.

Điểm chuẩn đại học 3 trường top đầu "Bách - Kinh - Xây": Ngành lấy điểm cao nhất là 28.6, có trường giảm mạnh bất ngờ - Ảnh 5.

Điểm chuẩn đại học 3 trường top đầu "Bách - Kinh - Xây": Ngành lấy điểm cao nhất là 28.6, có trường giảm mạnh bất ngờ - Ảnh 6.

Điểm chuẩn đại học 3 trường top đầu "Bách - Kinh - Xây": Ngành lấy điểm cao nhất là 28.6, có trường giảm mạnh bất ngờ - Ảnh 7.

Điểm chuẩn đại học 3 trường top đầu "Bách - Kinh - Xây": Ngành lấy điểm cao nhất là 28.6, có trường giảm mạnh bất ngờ - Ảnh 8.

Điểm chuẩn đại học 3 trường top đầu "Bách - Kinh - Xây": Ngành lấy điểm cao nhất là 28.6, có trường giảm mạnh bất ngờ - Ảnh 9.

Điểm chuẩn Đại học Xây dựng

Điểm chuẩn đại học 3 trường top đầu "Bách - Kinh - Xây": Ngành lấy điểm cao nhất là 28.6, có trường giảm mạnh bất ngờ - Ảnh 10.

Điểm chuẩn đại học 3 trường top đầu "Bách - Kinh - Xây": Ngành lấy điểm cao nhất là 28.6, có trường giảm mạnh bất ngờ - Ảnh 11.

Điểm chuẩn đại học 3 trường top đầu "Bách - Kinh - Xây": Ngành lấy điểm cao nhất là 28.6, có trường giảm mạnh bất ngờ - Ảnh 12.

Điểm chuẩn đại học 3 trường top đầu "Bách - Kinh - Xây": Ngành lấy điểm cao nhất là 28.6, có trường giảm mạnh bất ngờ - Ảnh 13.

Điểm chuẩn Đại học Kinh tế Quốc dân

Điểm chuẩn đại học 3 trường top đầu "Bách - Kinh - Xây": Ngành lấy điểm cao nhất là 28.6, có trường giảm mạnh bất ngờ - Ảnh 14.

Điểm chuẩn đại học 3 trường top đầu "Bách - Kinh - Xây": Ngành lấy điểm cao nhất là 28.6, có trường giảm mạnh bất ngờ - Ảnh 15.

Tổng hợp

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM