Chủ tịch nước: 'Có hiện tượng chạy thành tích để nâng lương, thăng cấp hàm'

Hoàng Đan | 23-10-2021 - 14:27 PM

(Tổ Quốc) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, khen thưởng phải phù hợp chứ không phải chú trọng khen thưởng, không chú trọng thi đua.

Ngày 23/10, phát biểu tại phiên thảo luận tổ của Quốc hội về dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, theo quy định hiện hành, Thủ tướng là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Chủ tịch nước quyết định cuối cùng hình thức khen thưởng cao như huân, huy chương…

"Chúng ta tập trung nhiều vào khen thưởng mà chưa chú ý phát động phong trào thi đua một cách mạnh mẽ trong tầng lớp nhân dân, giai tầng xã hội. Sự nghiệp cách mạng của quần chúng, chúng ta phải làm sao để việc thi đua thực tế hơn, tránh hình thức.

Việc thi đua phải thấm sâu từng cơ quan, đơn vị, tạo nên phong trào quần chúng", Chủ tịch nước nói.

Theo Chủ tịch nước, có người đặt vấn đề, ngày nay kinh tế thị trường không cần khen thưởng nữa thì đó là nhận thức sai.

"Về khen thưởng, tôi nói thật có hiện tượng chạy thành tích, dùng thành tích khen thưởng để nâng lương, thăng cấp hàm. Có không? Tôi nói là có, có một số ngành tôi ký quá mỏi tay vì ký khen thưởng quá nhiều. Khen thưởng phải chặt chẽ, đúng quy định.

Khen thưởng phải phù hợp chứ không phải chú trọng khen thưởng, không chú trọng thi đua. Nếu phong trào thi đua được phát động mạnh mẽ theo chuyên đề hàng năm, hàng quý thì nhất định tình hình tốt hơn", Chủ tịch nước nói.

Theo Chủ tịch nước, khi nói về dịch Covid-19, ông đã đề nghị nên có hình thức tôn vinh cá nhân, tổ chức tuyến đầu và cả tuyến sau trong chống dịch.

"Chúng ta vận động cả cụ già tham gia ủng hộ từng quả trứng gà, bán cả mảnh đất để hỗ trợ phòng, chống dịch. Những hình ảnh đẹp đó phải được tôn vinh, coi như tấm gương thôi thúc dân tộc chúng ta nhân văn hơn, thương yêu, đoàn kết nhau hơn.

Trong chống dịch, ngoài đội ngũ y, bác sĩ, công an, quận đội còn nhiều nhà thiện nguyện, họ cũng hy sinh lớn lao lắm, có tôn vinh được không? Nhiều người đóng góp không tính toán gì cả", Chủ tịch nước cho biết.

Chủ tịch nước góp ý, việc khen thưởng có quyền lợi nhất định nên phải có chế tài về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong quá trình trình việc khen thưởng.

Ví dụ ông A bị thu hồi thành tích thi đua khen thưởng do có khiếu nại việc được khen thưởng không chính đáng, người trình khen thưởng cho ông A phải chịu trách nhiệm nhưng người thẩm tra, thẩm định cũng phải chịu trách nhiệm, phải như vậy để nâng cao trách nhiệm.

Chủ tịch nước thông tin, ông từng viết thư yêu cầu mỗi chuyên viên Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương phải xem xét, chịu trách nhiệm hồ sơ, chống tiêu cực, chống tham nhũng trong quá trình khen thưởng.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM