Như cái cách thể hiện trong MV Tình Bạn Vạn Người Mê, cả Hứa Kim Tuyền lẫn Hoàng Dũng, Juky San cũng như… bao người, nghĩa là ai cũng có 1 tình bạn hâm dở nhưng thấu hiểu, cùng nhau ngây ngô cùng nhau trưởng thành, ở bên nhau bởi những thứ rất giản đơn. Có lúc vui quên đường quên lối, nhưng có khi buồn cần là có nhau. Có lẽ đó cũng là định nghĩa chung nhất của mọi tình bạn đẹp trên đời.

Có dịp ngồi xuống với Hứa Kim Tuyền - Hoàng Dũng - Juky San để nói với nhau về tình bạn mỗi người đang có trong đời, mới thấy tình bạn dù thân nhau 5 năm hay 10 năm, đi qua thời gian với bao thay đổi, được chứng kiến sự trưởng thành của nhau chính là điều dễ thương và trân trọng nhất. Như Hoàng Dũng và anh bạn thân chơi chung đã 12 năm, như Hứa Kim Tuyền nói về cô bạn thân Cara, hay Juky San “thao thao bất tuyệt” về hội bạn lớn lên cùng nhau ở thị trấn - tình bạn của mỗi người một vẻ, mang mỗi vui buồn, kỷ niệm và suy nghĩ riêng, nhưng cũng giống như mọi tình bạn đẹp trên đời này vậy, đó đều là những Tình Bạn Vạn Người Mê!

Tình bạn vạn người mê của bộ ba Hứa Kim Tuyền, Hoàng Dũng, Juky San: “Nếu như khó để vô tư mãi, thì được cùng nhau lớn lên cũng là một điều tuyệt đẹp” - Ảnh 2.

Tình bạn vạn người mê của bộ ba Hứa Kim Tuyền, Hoàng Dũng, Juky San: “Nếu như khó để vô tư mãi, thì được cùng nhau lớn lên cũng là một điều tuyệt đẹp” - Ảnh 3.

Tình bạn vạn người mê của bộ ba Hứa Kim Tuyền, Hoàng Dũng, Juky San: “Nếu như khó để vô tư mãi, thì được cùng nhau lớn lên cũng là một điều tuyệt đẹp” - Ảnh 4.

Tình bạn vạn người mê của bộ ba Hứa Kim Tuyền, Hoàng Dũng, Juky San: “Nếu như khó để vô tư mãi, thì được cùng nhau lớn lên cũng là một điều tuyệt đẹp” - Ảnh 5.

Tình bạn vạn người mê của bộ ba Hứa Kim Tuyền, Hoàng Dũng, Juky San: “Nếu như khó để vô tư mãi, thì được cùng nhau lớn lên cũng là một điều tuyệt đẹp” - Ảnh 6.

Tình bạn vạn người mê của bộ ba Hứa Kim Tuyền, Hoàng Dũng, Juky San: “Nếu như khó để vô tư mãi, thì được cùng nhau lớn lên cũng là một điều tuyệt đẹp” - Ảnh 7.

Tình bạn vạn người mê của bộ ba Hứa Kim Tuyền, Hoàng Dũng, Juky San: “Nếu như khó để vô tư mãi, thì được cùng nhau lớn lên cũng là một điều tuyệt đẹp” - Ảnh 8.

Tình bạn vạn người mê của bộ ba Hứa Kim Tuyền, Hoàng Dũng, Juky San: “Nếu như khó để vô tư mãi, thì được cùng nhau lớn lên cũng là một điều tuyệt đẹp” - Ảnh 9.

Tình bạn vạn người mê của bộ ba Hứa Kim Tuyền, Hoàng Dũng, Juky San: “Nếu như khó để vô tư mãi, thì được cùng nhau lớn lên cũng là một điều tuyệt đẹp” - Ảnh 10.

Tình bạn vạn người mê của bộ ba Hứa Kim Tuyền, Hoàng Dũng, Juky San: “Nếu như khó để vô tư mãi, thì được cùng nhau lớn lên cũng là một điều tuyệt đẹp” - Ảnh 11.

Tình bạn vạn người mê của bộ ba Hứa Kim Tuyền, Hoàng Dũng, Juky San: “Nếu như khó để vô tư mãi, thì được cùng nhau lớn lên cũng là một điều tuyệt đẹp” - Ảnh 12.

Tình bạn vạn người mê của bộ ba Hứa Kim Tuyền, Hoàng Dũng, Juky San: “Nếu như khó để vô tư mãi, thì được cùng nhau lớn lên cũng là một điều tuyệt đẹp” - Ảnh 13.

Tình bạn vạn người mê của bộ ba Hứa Kim Tuyền, Hoàng Dũng, Juky San: “Nếu như khó để vô tư mãi, thì được cùng nhau lớn lên cũng là một điều tuyệt đẹp” - Ảnh 14.

Tình bạn vạn người mê của bộ ba Hứa Kim Tuyền, Hoàng Dũng, Juky San: “Nếu như khó để vô tư mãi, thì được cùng nhau lớn lên cũng là một điều tuyệt đẹp” - Ảnh 15.

Tình bạn vạn người mê của bộ ba Hứa Kim Tuyền, Hoàng Dũng, Juky San: “Nếu như khó để vô tư mãi, thì được cùng nhau lớn lên cũng là một điều tuyệt đẹp” - Ảnh 16.

Tình bạn vạn người mê của bộ ba Hứa Kim Tuyền, Hoàng Dũng, Juky San: “Nếu như khó để vô tư mãi, thì được cùng nhau lớn lên cũng là một điều tuyệt đẹp” - Ảnh 17.

Team Tình bạn
Team Tình bạn
Tuấn Maxx, Trường Dương
19/07/2022