Play
LEARN
EMAGAZINE
autopro.com.vn
2022
9 lít xăng
150 km
270.000
hồ Đồng Tâm

T o y o t a

interactive: TùngTT
tổ chức sản xuất: Đăng Việt

R A I Z E

bài viết: Đức Trần Ad
ảnh: Phúc Thành - Lee hoàng - Tee Anh
video: Tee anh - cấn hưng
thiết kế: Thành Đạt
cùng
toyota raize
phượt tới
hồ đồng tâm
Nơi trốn phố thị của gia đình
vào cuối tuần đây rồi!
Cách trung tâm
Hà Nội khoảng hơn 70km,
hồ Đồng Tâm là nơi cắm
trại lý tưởng cho các gia
đình hay nhóm bạn bè, với
phương tiện di chuyển
phù hợp nhất là một chiếc
SUV cỡ nhỏ như Toyota
Raize.
toyota raize
TOYOTA RAIZE
TOYOTA RAIZE
TOYOTA RAIZE
PHƯỢT TỚI
PHƯỢT TỚI
PHƯỢT TỚI
TOYOTA RAIZE
TOYOTA RAIZE
TOYOTA RAIZE